NORD Universitet

STUDENTSAMFUNN

Hvelvet

Hva er vi

Hvelvet er en viktig del av student-tilværelsen.

Formålsparagrafen vår sier at «Hvelvet skal være et naturlig samlingsted for studenter i Steinkjer.».

Arbeidet på Hvelvet er gjort av studenter. Arbeidet er organisert i en gruppe som kalles Kjernen. Med sitt store studentengasjement utgjør det indre miljøet i hvelvet en betydelig del av det organiserte fritidstilbudet til studenter i Steinkjer.

Vi har opptak på starten av hvert semester og ønsker at du søker til oss som frivillig!

Du kan være med å jobbe med blant annet bartender, barista, lyd, lys, , IT, artistbooking, musikk, økonomi og mye annet. Du kan lære mye av å jobbe på Hvelvet, og du blir garantert kjent med mange andre studenter.